Met gepaste trotst kunnen wij u mededelen dat wij per 1 januari 2020 de activiteiten van
Jonker transport voortzetten, wij hebben er erg veel zin in.